Sarkoy      
Kilim
Thrakia,
Sarköy
19th ct.
woven

292 x 191 cm

© Galerie
Gallery KELIM

« back